domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALČlánky

Vývoj regeneračních postupů
- jak bylo dosaženo poznatků potřebných pro efektivní používání regeneračních preparátů a nejen pro naše čtyřnohé průvodce?
Regenerace
- jiný pohled na nápravu patologického stavu
Pentagram
- pomůcka pro diagnostiku a výběr preparátu
Onkologická onemocnění
Všichni se toho bojí a považují to za nejhorší diagnózu. Musí to tak být?
Hlavní indikace regeneračních preparátů
Nejdůležitější a nejčastější využití jednotlivých regeneračních preparátů.
Použití pentagramu
- jak se pracuje s Pentagramem
Vzdělávání pro uživatele i odborníky
Někdy je potřeba zasáhnout rychle, abychom si ušetřili nervy a finanční prostředky při objevení zdravotních potíží. K tomu je potřeba ale něco vědět. Pro laiky a pro odborníky zvlášť.
Jak funguje Pentagram
- zákonitosti pohybu energie v pgr
Aktuální zkušenosti
- zde najdete nejnovější poznatky z regenerace od posledního semináře. je určeno jen pro absolventy seminářů. Počet nových poznatků: 0
Vironal / Virovet
popis a využití preparátu, zabezpečuje odolnost, kontakt s vnějším prostředím.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020