Vzdělávání pro uživatele i odborníky
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALVzdělávání pro uživatele i odborníky

Nejprve stručně.

ZeměVzdělávání je nezbytné pro správné používání regeneračních preparátů pro každého. Není toho potřeba vědět moc, ale něco přece jen. Jen tak lze zajistit úspěch regenerace, která dosahuje úspěšnosti úplného vyléčení, bez doživotní medikace v průměru 70%. Úspěšnost se samozřejmě odvíjí podle postižení systémů. V přídě např. kožních problémů je 70%, Dýchací systém 90 a více procent, onkologické stavy 50% s tím, že i v beznadějných stavech poskytuje regenerace delší dobu života a hlavně zbytek života činí snesitelnějším, zkvalitňuje život. Regenerace poskytuje často řešení i tam, kde klasická medicína stav řešit již nedokáže. V zájmu pacienta je důležitá spolupráce klasické terapie s regenerací. Významnou měrou zvyšuje pravděpodobnost na kvalitní život.

Vzdělávání pro poradce a chovatele

je zaměřeno na prevenci, první pomoc a následnou péči. Po absolvování semináře dovedou absolventi zasvěceně poradit v případech, jež nejsou komplikovany předcházející terapií a přidruženými dalšími zdravotními problémy. I pro tyto absolventy lze jejich schopnosti pomoci zvýšit v následných seminářích.

Vzdělávání pro medicínsky vzdělané odborníky

je zaměřeno na to, jak lze zařadit regeneraci do jejich zaběhnutého systému terapie a jak lze klasickou terapii smysluplně kombinovat s regenerací. Některé zdravotní problémy nejsou klasickou terapií zvládnutelné a zde nastupuje regenerace se svou filozofií vytvořit postižené tkáni anebo orgánu podmínky pro znovuobnovení její funkce. Třeba v případě epilepsie, diabetu, autoimunitních onemocnění apod. Bez nutnosti doživotní medikace. jakou má kvalifikaci lektor? Přednášel a učil praktická cvičení na VFU, pracoval jako vědecký pracovník a v neposlední řadě během cca 20 let získával zkušenosti s většinou chorobných procesů jak u zvířat, tak u lidí. Mimo jiné vyškolil stovky uživatelů i odborníků ve Španělsku, kde regenerační terapie má velmi vysoký kredit.

A nyní podrobnosti

Často se setkávám s tím, že ke konzultaci mi přijde naprosto zanedbaný jedinec, se kterým se toho nedá už moc dělat. Co za to může? Nejčastěji špatně stanovená diagnóza anebo velice často naprosto nevhodná léčba. Vždy zůstane tíha odpovědnosti na lékaři, veterinárním lékaři, ale často za to může špatná anamnéza, zamlčení některých důležitých údajů o chování a zdravotních potíží pacienta. Prostě je člověk nepovažoval za důležité. Prodej regeneračních preparátů neustále roste největší měrou díky prodeji přes internet, ale neroste stejným tempem počet pozitivních kazuistik - informací o pozitivních výsledcích regenerace, protože k použití preparátů nemají lidé dostatečné informace. Řada poradců dělá poradnu a dobře. Zadarmo. A následně na základě jeho rady si zákazník koupí preparát u někoho jiného, v internetovém obchodě, vlastně u konkurence, kde ani tu poradnu neposkytují. Jak dlouho tento systém může vydžet? Kvalitní poradci odcházejí, protože zákon zachování energie funguje, nemohou jen dávat a nic nedostávat a zůstávají preparáty špičkové kvality, se kterými už málokdo z nových poradců dokáže kvalitně pracovat. A to i přes to, že kvalitní práce s preparáty je velice jednoduchá a zvládne ji prakticky každý. A byla by škoda, kdyby vymizely z trhu pro nedostatek informací a absenci pravidel, jak s nimi pracovat. Někdo namítne, že je vše v příbalových letácích. Pravda. Ale nelze tam napsat vše a jsou orientovány spíše na prevenci než na návrat zdraví na původní úroveň. Navíc jsou tam některé informace zastaralé. Každá metoda se vyvíjí, získávají se nové a nové zkušenosti. Za nějakou dobu už jsou často známy nové skutečnosti. Jak z toho ven?

K tomu právě vede vzdělávání, kde velice snadnou formou absolvent vstřebá základy toho, čeho si všímat, jak provést prvotní ošetření a hlavně jak pomoci nasazené medikaci regenerací anebo jak postupovat po ošetření, po operaci apod. Taky mu to umožní orientovat se dostatečně v příznacích a tím zajistit pomoc sám anebo účinně napomoci nasazené léčbě. Regenerace s pomocí přírodních preparátů má obrovskou výhodu. Nikdy nebyly zaznamenány nežádoucí vedlejší účinky. Naopak, často se projevily vedlejší pozitivní účinky. Když poradce vybere nesprávný preparát, tak se nic neděje. Působí pozitivně na organismus na jiné úrovni. Jen neprobíhá regenerace žádoucím směrem. Je zde jen jedna výjimka. Postižený orgán musí odpočívat a regenerace mu zajistí podmínky pro jeho lepší fungování. Pokud zvolíme preparát, který v prevenci působ například na srdce (Korolen anebo Korovet) a srdce je nemocné, má nedostatek energie, tak nutíme zesláblý orgán k větší činnosti aniž bychom mu nějak pomohli zajistit energii. A to se postiženému orgánu těla samozřejmě nemusí líbit. A při tom je to tak jednoduché, aby se to nedělo. Proto je vzdělávání v této oblasti užitečné. Pro laika vytvoří základní přehled, jak může pomoci sobě nebo svým blízkým, přátelům, pro poradce aby svým klientům mohl skutečně kvalitně poradit a pomoci a pro lékaře, aby věděli co od preparátů mohou očekávat a proč.

Vzdělávání pro odborníky je samozřejmě na trochu jiné úrovni. Základy jsou stejné pro obě skupiny. Ale odborníka zajímají konkrétní choroby, interakce s léčivy, kombinace s biochemickými a hematologickými hodnotami, mechanismus, jak preparát při určité chorobě účinkuje až na subbuněčné anebo dokonce biochemické úrovni, a v neposlední řadě jak zapojit regeneraci do jejich zaběhnuté medicínské praxe. Proto pro odborníky s medicínským vzděláním jsou semináře zvlášť. Samozřejmě lékaři a veterinární lékaři mohou navštívit seminář pro chovatele a pro osobní potřeby poradce či člena klubu Energy. Ze zkušeností z předcházejících seminářů i přednášek toho nelitovali. Ale někdy si vyslechnou něco, co už dávno znají, tak to mohou považovat za zbytečnou ztrátou času. A neprobírá se to, co je zase těžko uchopitelné pro lidi bez medicínského vzdělání. Ale případné pokračovací semináře (záleží na zájmu) jsou koncipovány tak, aby každý následující byl na vyšší úrovni.

Kdo vás vzdělává? Ten, který po odchodu z postu odborného asistenta na univerzitě stál téměř u zrodu těchto preparátů a některé i vytvořil anebo se podílel na jejich přepracování při inovaci. Ten, který nepřišel k Pentagramu pěti elementů na školeních a seminářích, ale který k Pentagramu dospěl na základě dlouholetých zkušeností s regenerací lidí a zvířat a propojil vše s pojetím západní medicíny. Ten, který učil prakticky všechny dnešní přednášející a většinu poradců používat regenerační terapii. Nejlepší školou však bylo a je, zkoušení účinku preparátů na sobě. S pomocí rezonančního testu pak preparáty byly otestovány a vyzkoušeny při nejrůznějších chorobách (od nachlazení až po AIDS) na více než 15 000 jedincích. Tak byly objeveny dosti přesně zákonitosti fungování regeneračních preparátů Energy. Nebyly stanoveny od zeleného stolu. Proto se také pojetí Pentagramu trochu liší od klasického Čínského. Preparáty totiž nevymysleli Číňani, ale našinec, chytrá česká hlava. A dal jim takové vlastnosti, které úplně nekorespondují s klasickým Pentagramem. Tyto vlastnosti jsou podchyceny s cílem vytvořit z nich pravidla a zákonitosti, jež umožňují vytvořit poměrně jednoduchý systém jejich používání. Praktická práce s preparáty pak potvrdila správnou cestu a nejvyšší úspěšnost v regeneraci těmito preparáty. A ještě dodatek. Metoda regenerace se rozvíjí s každým případem. Jiní poradci i lékaři by se uloukli, aby získali pozitivní kazuistiku. Jsem naopak vděčný, za kazuistiku negativní. Je tam ale potřeba uvést vše, aby se mohlo analyzovat, proč v tomto konkrétním případě regenerace nepomáhá. Jen tak jde vývoj dál. A ne tak, že se plácáme po ramenou, jak jsme dobří a negativní případy zametáme pod koberec. Učíme se s každým případem a doporučuji to každému. Nikdy nebudeme dokonalí, ale můžeme se aspoň k dokonalosti přiblížit. A s tím vám chci pomoci. Nabízím vám své zkušenosti, abyste nemuseli procházet tak dlouhou a trnitou cestou. Protože vím, že budete i vy pomáhat dál. Pro absolventy bude na těchto stránkách rubrika, kde se mohou seznámit s novými zkušenostmi při regeneraci. Nebude to každý den. Třeba za měsíc anebo i za 14 měsíců. Ale zatím se nestalo, že by se během půlroku neobjevily nějaké nové poznatky.

Kdy budou semináře? Sledujte občas na úvodní stránce kalendář. Zatím začínáme a tak je první termín celodenního semináře naplánován na druhou polovinu října 2018 ve velice příjemných prostorách ještě příjemnější vedoucí klubu v Pardubicích. Kde je velice dobré dopravní spojení z celé republiky a pěší cesta od nádraží nezabere víc než 10 minut. Pokud bude velký zájem, je možné udělat seminářů více a v různých termínech i místech. Mým životním cílem je pomáhat, přinášet radost do života a učit pomáhat jiné poradce či odborníky jen znásobí tento cíl. Neznám lepší pocit, než poděkování, že astmatik může zase dýchat a radost majitele domácího mazlíčka, na kterém je závislý, kterému byl vyměřen čas maximálně na 2 měsíce a je tu již 2 roky přes čas. Pro zájemce je zde přihlašovací stránka, kde se budete moci přihlásit (funguje až po přihlášení ny tyto stránky kvůli získání nezbytných osobních údajů pro komunikaci). Podle množství přihlášených pak můžeme zorganizovat více seminářů a pokud bude větší zájem z určité oblasti ČR, tak můžeme udělat seminář třeba i v Aši. Počet účastníků semináře je však omezen plus mínus na 15 lidí. Více lidí už snižuje celkovou pozornost. Minimální počet účastníků je 8 zase z důvodu "kolektivního vědomí", kdy více posluchačů má více dotazů, na které budou užitečné odpovědi pro každého. Na přihlašovací stránce je i volba pro odborníky s medicínským vzděláním. Těším se na Vás a vaše úspěchy a z nich pramenící pocit spokojenosti z dobře vykonané práce.

MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.

Na přihlašovací stránku

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020