Vývoj regeneračních postupů
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALVývoj regeneračních postupů

Jak probíhal a neustále probíhá vývoj v oblasti regenerace?

Je to jednoduchě a dobře standardizované. V reálu je to ale mnohem obtížnější a dá to velké množství práce. Ale výsledek stojí za to.

TilandsiaPrvním krokem je zjištění, jak preparát funguje. K tomu je potřeba přečíst velké množství literatury, která upřesní, kam se účinky preparátu mohou ubírat. Následuje testování na zdravém jedinci. Nejlépe na sobě. Protože preparáty i jednotlivé látky mají afinitu k některým vnitřním orgánům a tkáním, je možné detekovat, kde preparát působí. Prostě užíváte preparát nějakou dobu a pozorujete, ve které části těla se objeví příjemný anebo naopak nepříjemný pocit. Toto dokáže prakticky každý člověk, není k tomu potřeba žádné zázračné nadání. Jen je potřeba zklidnit mysl a obrátit pozornost dovnitř svého těla. Jen vnímáme a pozorujeme pocity jedmotlivých částí organismu. A při troše znalostí topografické anatomie máme určeno, na které orgány zkoumaná látka působí pozitivně a na které negativně. Někdy stačí jen zklidnit mysl, vzít preparát do dlaní a obrátit svou pozornost na vnitřní prostředí organismu. To už chce trochu cviku, ale také to může zvládnout každý.

mikroskop

Druhou fází je testování preparátu přímo na pacientovi pomocí rezonančního testu. Nemocnému se nic nepodává, pouze se zařadí zkoumaná látka do měřícího okruhu při měření hodnoty impedance jednotlivých EAV bodů, na kterých byl detekován pokles hodnot. Biochemické reakce produkují určité frekvenční vzory (složené frekvence vyzařované z vazebné energie) v tepelné oblasti elektromagnetického spektra. V preparátu jsou obdobné frekvence emitované tepelným pohybem molekul. Pokud jsou frekvence v celočíselných násobcích shodné, tak dochází k rezonanci a tedy ke zvýšení původně nízkých hodnot. S vysokou pravděpodobností pak komponenty ve zkoumané látce podporují konkrétní biochemické reakce. Může dojít i k poklesu hodnot, když se vlny dostanou do opozice a dochází k jejich vyrušení, v tom případě víme, že s vysokou pravděpodobností je preparát pro konkrétního pacienta zatěžující a tedy nevhodný. Všechny choroby nelze takto zmapovat, ale dlouhodobá práce z praktického testování pacientů rezonančním testem (lidí i zvířat) umožnila vytvořit funkční systém Pentagramu ušitý přímo na tyto preparáty. To umožnilo stanovit původ onemocnění a následnou predikci (předpovědí), jak se bude choroba vyvíjet při působení konkrétního preparátu. Ve většině případů se tento systém osvědčil v praxi a druhou fázi testování preparátu bylo možnéí vynechat. V těch ostatních - neúspěšných případech bylo možné předepsat jiný preparát z druhé strany schématu. Jen ojediněle je nutné u nové choroby provést rezonanční test.

kapka

Třetí fází je podávání rezonančním testem vybraného preparátu přímo na pacientovi a sledování jeho chování, vitality a životní radosti, kde se účinky preparátu projevují primárně. Následují další rezonanční testy po vysazení preparátu, zda se hodnoty bodů drží na své úrovni. Znamená to, že biochemické reakce probíhají tak, jak mají a i když klinický stav ještě není v pořádku, tak i bez další aplikace bude probíhat regenerace - návrat do původního stavu.

Posledním krokem je začleněnění preparátu do systému snadného výběru, kde již není rezonanční test potřeba. K tomu slouží Pentagram pěti elementů, který vychází z některých popsaných zákonitostí tradiční čínské medicíny, ale je přizpůsobený k preparátům používaných v tomto způsobu regenerace. Nelze přejímat mechanicky zkušenosti z jedné metody na druhou. Pentagram je pouze mnemotechnoická pomůcka, která má určité zákonitosti (ty zůstávají stejné u všech metod), ale preparáty nejsou úplně 100% shodné s orgány, které se přiřazují jednotlivým prvkům. Proto je logické, že pro každou sestavu preparátů může být Pentagram nepatrně odlišný. A na to se dá přijít pouze experimentálně a klinickým zkoušením popsaným výše ve 3 fázích.

chemie

Jakákoli teorie nemůže nahradit experimentální ověřování. Pokud někdo tvrdí opak, tak to je nefalšované šarlatánství. Pokud není teorie ve shodě s výsledkem experimentu, je teorie špatná a musí se upravit anebo úplně zavrhnout. 100x potvrzený účinek neopravňuje ke tvrzení, že preparát funguje požadovaným směrem. Stačí jeden jediný negativní případ a celá teorie je vyvrácena a musí se poopravit na základě analýzy celého případu - kazuistiky. Roli mohou hrát takové vlivy, jako souběžná medikace, strava, životní prostředí atp. Proto jsou negativní a dobře popsané kazuistiky tak nesmírně cenné. Umožňují poopravit, doladit teorii ve směru shody s pozorováním. A to je hybná síla jakéhokoli vývoje. Teorie a práce úředníka zakonzervovává vše, včetně chyb a je brzdou jakéhokoli vývoje. Ale je to velice snadná cesta, umožňuje se zbavovat se vlastní odpovědnosti a zašťíťovat se autoritami, které jsou již tisíce anebo alespoň stovky let mrtvé. Tato cesta vyhovuje zejména mentálním impotentům. Kdyby bylo po jejich, tak ještě vesele skáčeme po stromech. Což by nebylo pro planetu a přírodu zase až tak špatné. :-) Rozum ale nemáme nadělen zbytečně a doplní-li se soucitem, nepotřebujeme zpátky na stromy.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020