Platební údaje
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALPlatební údaje

Číslo účtu je společné pro všechny platby.
Účet je veden u Raiffeisenbank a.s. číslo účtu

474226001/5500

KS a VS nejsou povinné. KS: 0308  VS: nahrazuje zpráva pro příjemce anebo lépe SS (specifický symbol), který vám bude automaticky přidělen při registraci pro tyto stránky.

Pro vystavení faktury jsou nezbytné fakturační údaje tj. jméno (nebo název firmy), adresa a v případě podnikatelského subjektu IČO a případně DIČ. Nejsem plátce DPH.

Bezpečnostní upozornění

Pro zajištění bezpečného přenosu osobních údajů je lépe se přihlásit na tyto stránky. Přihlášení je anonymní, ale po přihlášení jsou veškeré další vložené údaje již chráněny před zneužitím 3. stranou. Po přihlášení je pak možné vyplnit veškeré osobní údaje nezbytné pro vypsání faktury anebo pro registraci za člena anebo poradce Energy. Při registraci na stránky je vám přidělen specifický symbol, který můžete uvádět při jakékoli komunikaci anebo platbě bez nutnosti přenášet osobní data. Ta jsou skryta pod tímto symbolem.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020