Potřeba bílkovin
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALPotřeba bílkovin

Bílkoviny jsou pro živočichy naprosto nenahraditelné. Jsou potřeba pro výstavbu tkání a u šelem kryjí i potřebu energie. Z některých aminokyselin vytvářejí glukózu. Bílkoviny jsou obsaženy jak v živočišné, tak i v rostlinné potravě. Živočišné bílkoviny jsou mnohem lépe stravitelné a využitelné v organismu šelem i všežravců. Využitelnost rostlinných proteinů snižuje přítomnost vlákniny, méně příznivé složení aminokyselin a přítomnost antinutričních látek, které omezují jejich trávení. Např. nejrůznější inhibitory proteáz.

V krmivech se bílkoviny stanovují jako dusíkaté látky nebo hrubý protein podle Kjeldahla anebo Dumase. Obě metody stanovují celkový podíl dusíku, který se vynásobí faktorem (nejčastěji 6,25) bez rozlišení původu dusíku (mohou to být i dusičnany a dusitany, pomleté kůže z kožených bot, dokonce i kompostovatelné igelitky). To znamená, že údaje o hrubém proteinu na obalech krmiv vůbec nemusí být o proteinu a už vůbec ne o jeho kvalitě.

Pes

Pro psa je doporučováno množství proteinů 3,28 g/kg0,75. Normy pak stanovují minimální množství proteinu v sušině krmiva 18% pro dospělé psy, 22,5% pro rostoucí psy a reprodukci. Ve vyšším věku potřebují psi vyšší podíl bílkovin, protože se snižuje jejich využitelnost. U obézních zvířat je také potřeba vyšší obsah bílkovin k zachování svalové hmoty, která dokáže spalovat tuk. Samotní psi upřednostňují krmiva se středním obsahem proteinů podíl mezi 25% až 30% proteinu v podílu na ME. Normy nestanovují horní hranici proteinů. Vysokoproteinová strava podle četných studií nepoškozuje funkci ledvin.

Bohužel normy nestanovují využitelnost bílkovin. Pro šelmy je nejvyšší využitelnost v syrovém mase, pak následuje šetrná tepelná příprava (pomalé vaření, pomalé autoklávování), pak tepelná příprava - rychlé vaření, následují granule za studena lisované (záleží však na jejich předchozím zpracování) a nakonec granule sušené vysokou teplotou a extrudované. Jednou vysušená bílkovina již nikdy nezíská zpět svoji kvalitu. Tím se snižuje využitelnost nejcennější složky krmiva - bílkovin až na 20% oproti původní surovině.

Kočka

Pro kočku je doporučováno množství proteinů 4,96 g/kg0,67. Normy pak stanovují minimální množství proteinu v sušině krmiva 26% pro dospělé kočky, 30% pro rostoucí kočky a reprodukci. Kočky preferují krmiva vysokoproteinová (50% z ME).  

(podle Štercové (2017))

 

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020