Placebo a nocebo preparátů
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALPlacebo a nocebo preparátů

A jak je to s placebem a nocebem u preparátů? Přesně stanovené výchozí podmínky jednotlivých komponent vyvíjeného léku omezují jeho použití. Příliš mnoho pozorovatelů zužují pravděpodobnost jakým směrem se nově vyvíjený preprát bude ubírat. Navíc očekávání negativních účinků směrují materiál do nocebové oblasti.

Každý vývoj nového preparátu by měl být přesně naplánován na základě již pozorovaných účinků. Paradoxně, čím menší množství vědomostí o nově vytvářené substanci, tím víc se rozšiřuje její léčebný potenciál. Každý autor by měl mít nějakou vizi čeho chce dosáhnout. Na základě již získaných vědomostí by měl vytvořit recepturu a které se domnívá, že bude fungovat požadovaným směrem. Nesmíme zapomínat i na znalosti technologických postupů a znalosti z fyziologie. Ty jsou již také předem determinovány. Věda požaduje skepsi, ověřování a validaci. To je v pořádku, ale tyhle metody nepatří do základního výzkumu preparátu. Dvojí slepý pokus, kdy neví ani terapeut ani pacient, zda je mu podáván účinný lék, je skvělý, ale v počátečních stadiích výzkumu to může znamenat nahodilé zborcení pravděpodobnosti funkce vývoje účinků léku. A pravděpodobnost negativního testování je stejná, jako pravděpodobnost pozitivních výsledků. Čím komplexnější materiál, tím širší je jeho potenciál. Jedna chemická látka je dobře popsaná a tedy omezena ve svém účinku požadovaným směrem. Jedinou možností je, že se objeví další dosud nepoznaná vlastnost. Proto je budoucnost vývoje dalších léčebných produktů především v komplexních substancích a co může být komplexnějšího, než přírodní zdroje. Velkou neznámou jsou látky dynamizované do infinitezimlních ředění - homeopatika. Je to již čistá energie, která může mít jakékoli vlastnosti. Tam lze nalézt obrovský prostor pro další tvůrčí práci ve prospěch zdraví zvířete i člověka.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020