Placebo a nocebo efekt
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALPlacebo a nocebo efekt

Částice a objekty v prostoru se chovají jako vlny, nahodile, mají několik variant budoucnosti. Ale jen v případě, že je nic a nikdo nedetekuje, nevnímá. Výsledek jejich chování je víceméně nahodilý. Vidíme pak jen výsledek, který vyšel z mnoha možných směrů vývoje. Když to vztáhneme na nemocného, tak máme celkem 3 možnosti.

1) Podáváme mu preparát se slovy: "Zkuste tohle užívat, ale šance na vyléčení je mizivá." To je typický nocebo efekt. I když to terapeut neřekne a myslí si to, tak pacient to z něj vycítí. Cítí jeho nejistotu, rozpaky. A preparát, který by mohl být i účinný je vlivem podvědomé reakce organismu odmítán a samozřejmě nefunguje. Preparát mohl fungovat, ale terapeut jako pozorovatel svým negativismem omezil jeho působnost. Ještě větší škody napáchal na psychice pacienta, protože pacient tento často mylný názor přejal a pak jsou pozorovatelé dva a jednoznačně vymezují pravděpodobný vývoj k negativnímu výsleku.

2) Terapeut je přesvědčený o pozitivním účinku preparátu pro zdraví pacienta na základě svých i když dílčích vědomostí. Způsobuje omezení možného působení preparátu negativním směrem. Způsobuje zborcení vlnové funkce možného chování ku prospěchu pacienta. Navíc svým přesvědčením a jistotou působí na podvědomí pacienta, který získává víru v ozdravný proces a jeho autonomní nervový systém pracuje ve prospěch návratu zdraví. To je pravý placebový efekt a je až s podivem, jak někteří lékaři placebo dehonestují, shazují a téměř jej považují za něco špatného. Je to zločin ze strany lékaře, který zneužívá svých vědomostí k poškození zdraví jeho pacienta. Ještě horší situace nastává, když pacient celý nadšený, že se konečně jeho stav zlepšuje a pochlubí se s radostí lékaři, narazí na odpor. Tohle nemůže fungovat a ihned prosazuje svoji léčbu a začne snášet argumenty, proč to nemůže fungovat. Co je za tím? Pýcha a ješitnost. A v neposlední řadě bezohlednost a nesmírná hloupost. Pokud dosavadní léčba škodí a nepomáhá, je skutečně na místě ji změnit podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, ale zatracovat fungující léčbu, protože teoreticky nemůže fungovat, je zločin proti lidskosti. Podkope tím víru pacienta v zatím úspěšnou léčbu a dosáhne jen zhoršení zdravotního stavu, dostane pacienta do stresu a vezme mu radost ze života.

3) Vědecký přístup k léčení. Inertní vztah k používané léčivé látce i k pacientovi. Často se provádí dvojí slepý pokus. Terapeut ani pacient neví, zda se pacientovi podávají léky s účinnou látkou, či nikoli. Tento přístup je dobrý k ověřování účinnosti terapie. Ale určitě není na místě pro první použití. Pravděpodobnost účinku je tam 50 na 50 a tím si zbytečně determinujeme preparát často k jeho neúčinnosti. Nejprve je nutné vymezit preparátu směr pozorováním pozitivních změn. Jakmile jsou pozitivní změny detekovány, tak preparát je možné dále testovat v systému dvojího slepého pokusu. Preparát je již determinovaný a další změny v účinku jsou málo pravděpodobné.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020