Zásady k ochraně osobních údajů
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALZásady k ochraně osobních údajů

Plně si uvědomuji skutečnost, že Vaše osobní údaje patří výlučně Vám a udělám vše, co je v mých silách, abych bezpečně uschoval a pečlivě zpracoval údaje, které jste mi svěřili.

A) Obecné zásady nakládání s osobními údaji

1. Tyto stránky používají vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu uděleného v souvislostí s registrací do sítě Energy. Nesbírají automaticky informace o vás, i po přihlášení na tyto stránky máte volbu, zda své informace sdělíte, či ne. Máte nad nimi plnou kontrolu. Kdykoli je můžete editovat anebo vymazat.

2. Přihlášení na stránky je anonymní a i když dobrovolně uvedete emailovou adresu, nebudou vás obtěžovat žádné hromadně rozesílané zprávy, sdělíte-li telefonní číslo, také vám nebude nikdo zbytečně volat už jen proto, že nerad telefonuji. Emailový kontakt slouží jen pro poradnu a pro zaregistrované členy do sítě Energy ke komunikaci při objednávkách, platbách či pro dobrovolnou registraci za člena či poradce klubu Energy.

3. Veškeré vaše osobní údaje jsou přístupné pouze vám a administrátoru těchto stránek (MVDr. Lubomír Chmelař, Ph.D.). Informace 3. straně neposkytuji. Výjimkou je registrace za člena klubu, kdy vaše nezbytné osobní údaje jsou zabezpečenou cestou odesílány do klubu 006 (Pardubice) k registraci. Pracovníci klubu Energy a celá firma Energy Czech Republic a.s. jsou vázáni obdobnými pravidly při nakládání s vašimi osobními údaji.

4. Osobní údaje můžete kdykoli sami odebrat. Na požádání může být z databáze vymazán celý váš záznam (včetně přístupových údajů). Tento výmaz nelze ihned uskutečnit u spolupracovníků registrovaných jako členové anebo poradci klubu Eenrgy. Teprve až vyprší jejich registrace u firmy Energy. Do té doby mohou odebrat své kontaktní údaje sami při editaci svých osobních údajů.

B) Které údaje jsou shromažďovány a proč

1. Pokud se na stránky nepřihlásíte nejsou shromažďovány žádné údaje o vás. Nejsou potřeba.

2. Pokud se na stránky přihlásíte, tak je vaše přihlášení anonymní v případě, že použijete jako přihlašovací jméno přezdívku nebo libovolný řetězec písmen a číslic. Přihlášením je vám přidělen jedinečný spefický symbol pod kterým pouze administrátor najde jen ty údaje, které sami uvolníte. I v tomto případě žádné osobní údaje nejsou požadovány.

3. Při registraci za člena klubu Energy jsou nutné následující položky: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, PSČ, DATUM NAROZENÍ. Volitelné: Titul(y), profesní zaměření (výběr z několika možností). Tyto údaje jsou nutné pro účetnictví firmy Energy Czech Republic a.s., aby vám mohly být posílány informační materiály, časopis Vitae a případně veterinární Animal a mohli jste uplatnit případné slevy na další nákupy.

4. Při registraci za poradce klubu Energy jsou nutné následující položky: JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, PSČ, DATUM NAROZENÍ, IČO, DIČ (je-li přiděleno) ČÍSLO ÚČTU (nutné pro zasílání provizí). Volitelné: Titul(y), profesní zaměření (výběr z několika možností). Tyto údaje jsou nutné pro účetnictví firmy Energy Czech Republic a.s., aby vám mohly být posílány informační materiály a provize, na které máte nárok. Registrace na poradce vyžaduje zaslání kopie živnostenského listu či jiného oprávnění k podnikání.

5. Spolupracovníci, kteří objednávají do komise a následně uhradí většinou 1x měsíčně prodané preparáty jsou vedeni pod specifickým symbolem, který umožňuje získat fakturační údaje jen pro administrátora. Při korespondenci se nepřenášejí osobní údaje. Údaje jsou používány jen ty nezbytné pro účetnictví. Tj. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, PSČ a pokud jsou na postu poradce tak i IČO a DIČ (je-li přiděleno).

6. Zájemci o placenou poradnu by měli poskytnout JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA, volitelně IČO, DIČ (je-li přiděleno). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení faktury. Opět jsou vedeni pod specifickým symbolem a při komunikaci se osobní data nepřenášejí.

7. Veškeré faktury a objednávky obsahující osobní údaje jsou zasílány pouze jako příloha ve formátu PDF opatřená přístupovým heslem. Na požádáníi lze fakturu zaslat poštou, ale tam je ochrana osobních údajů nejzranitelnější.

C) Zabezpečení osobních dat

1. Stránky jsou opatřeny bezpečnostním certifikátem SSL. Korespondence se stránkami a databází je šifrovaná.

2. Ke svým datům přistupujete přes zabezpečení přístupu vaším přihlašovacím jménem a heslem, které neznám ani já - administrátor, protože je heslo algoritmem zkomplikováno a převedeno do mnohem složitějšího a delšího řetězce, které je prakticky nemožné prolomit.

3. Data jsou shromažďována v databázi, jejímž poskytovatelem je firma PROFITUX. Přístup je samozřejmě opatřen přístupovým jménem a heslem, ke kterým má přístup jen administrátor.

4. Databáze je pravidelně zálohována v mém osobním PC. Přístup do PC je opatřen heslem. Složka s rezervními databázovými soubory je opatřena dalším heslem a rezervní soubory lze otevřít jen pomoci specializovaného programu.

5. Při fakturaci a objednávkách jsou zasílány dokumenty ve formátu PDF jako příloha emailové zprávy a jsou opatřeny přístupovým heslem.

6. Pokud se neodhlásíte sami z těchto stránek, tak po 24 minutách bez pohybu na stránkách dojde k automatickému odhlášení. Někdy to dělá problémy při psaní zprávy, kdy v průběhu psaní si musíte odskočit. Proto toto upozornění. Naopak, pokud stránky zavřete a do těch 24 minut znovu otevřete, nemusíte se znovu přihlašovat.

D) Můj etický kodex

1. Nikdy nedělám to, co sám nerad vidím a nemám rád, když se to děje mě. Nerozesílám hromadné emaily. Nepřesvědčuji o výhodnosti čehokoli. Jen vysvětluji. Regenerace je jen pro vyvolené. Dá se hodně dokázat, ale pokud klient odmítá, nelze jít proti jeho přesvědčení a přání.

2. Neobtěžuji nevyžádanými zprávami. Pokud má někdo zájem, najde vše na mých stránkách v kalendáři akcí anebo v akualitách, které jsou občas ve formě upozornění na domovské stránce. Nemám ani čas na to, abch někoho obtěžoval zbytečnou korespondencí.

3. Nemám proč někomu dávat anebo prodávat nějaké informace o komkoli. Sám je také nepoužívám a považuji tento druh podnikání za stalking což je trestný čin.

4. Nikdy nikomu nic nevnucuji. Každý je jiný a vyžaduje odlišný přístup. Jsem specializován v určitém směru i když používám více metod. Regeneraci však považuje za stěžejní, a proto spolupracuji jen s těmi, kteří o to skutečně stojí a pro které je to skutečně přínosné.

5. Kdyby úřady nepožadovaly osobní údaje, tak s osobními údaji nepotřebuji vůbec pracovat. Je to pro mě jen zbytečná práce navíc. A čas jsem mohl lépe investovat do toho, co je skutečně důležité - zdraví klienta.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020