Fyzika vztahu
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALFyzika vztahu

Snad všichni poznali prvotní stav zamilovanosti. Přeskok jiskry vzájemné přitažlivosti. Pocit nesmírné energie při kontaktu s milovanou osobou. Pár prochází seznamováním a některé páry se po nějaké době rozejdou, některé se pozávají i několik let a pak vstoupí do manželského svazku. Dříve anebo později se dostavuje pocit, že to nebylo to pravé, mají dojem, že žijí s jinou osobou než na počátku vztahu. Vztah začíná zachraňovat majetek, závislost jednoho na druhém anebo děti. Počáteční síla, kterou jejich vztah poskytoval do života zeslábla a začala působit spíš negativně. Vyvrcholí to i naprostou ztrátou síly, kterou jejich společný život přináší. Pak už vztah nezachrání nic, ani ty děti.

Jak vysvětlit přitažlivost a postupný proces odczení? Vzájemná přitažlivost je způsobena působením feromonů. Jedná se především o variabilitu imunitního systému. Dva jedinci s rozdílnou genetickou výbavou jsou předpokladem pro zplození potomka s dokonalejší genetickou výbavou. Je to obdobné jako vytváření vysoce výkonných hybridů F1. Jenže to vysvětluje pouze prvotní vzplanutí. Ale nevysvětluje další vývoj.

Výše popsaný proces velice silně připomíná vlnu, a co když jsou to opravdu vlny? Také se říká, že jsou na stejné vlnové délce. Mají stejnou frekvenci, vibraci. Biochemické procesy v organismu produkují energii v podobě tepelného vyzařování. Každá reakce má svoji vlnovou délku v oblasti tepelného anebo radiového záření a těchto reakcí je v současnosti popsáno na 40 000. Tyto frekvence se skládají, vytvářejí superpozici. Vytváří vlnový balík, jedinou vlnu. A pokud mají oba v vztahu tuto vlnu ve fázi, vrchol vlny se shoduje s vrcholem vlny toho druhého, tak při stejné délce vlny se spojují a zvyšují svoji amplitudu. Rezonují a tím zvyšují intenzitu. Proto ten pocit síly, když je pár pohromadě. Jenže nikdy není vlnová délka naprosto stejná. Je charakteristická víc, než otisk prstu. A i malá změna ve vlnové délce vede časem k posunu a rezonance prostě vymizí. Sílu už společné soužití nepřináší. Za další čas se dokonce vlny dostanou do protifáze a vzájemně se ruší. Společné soužití bere energii.

Nemusí být vlna shodná absolutně, pro rezonanci stačí aby vlny byly v celočíselných násobcích. Rezonuje např. vlna o délce 30 jednotek s vlnou 90 jednotek. Vlny také nejsou trvale dané. Biochemické reakce se v průběhu života mění, pokud žije pár stejný způsob života, sdílejí spolu většinu činností, mění se jim vlnová délka stejně, vztah má delší trvání. Pokud jsou ve vztahu jedinci s rozdílnými vlnovými délkami, rezonance je slabá. Je slabý jejich vztah, ale díky rozdílnosti se mění energie vztahu tak rychle, že má šanci na dlouhodobé trvání. Proto se také říká, že protiklady se přitahují. Souvisí to také s genetickou variabilitou.  Pokud je vlnová délka jen nepatrně odlišná, tak se mění energie vztahu dlouhodobě a také dlouhodobě se dostávají vlny do opozice a vztah s energií, kterou si vzájemně dlouhodobě kradou, nemá šanci na další trvání. Romeo a Julie měli to štěstí, že zemřeli hned na počátku vztahu. Kdyby měli šanci na sňatek, asi by se po několika letech možná i zabili. Ale to by se pro divadelní drama už nehodilo.

Jak z toho ven? Sdílet ve vztahu co nejvíce činností. Vážit si jeden druhého takového jaký je. A to nejdůležitější je empatie, schopnost vcítit se do toho druhého. Tak to dělají zvířata. Jejich empatie jim umožňuje se nám přizpůsobit, proto vztah mezi zvířetem a člověkem většinou nepodléhá změnám v čase. A proč nemůžeme být aspoň tak empatičtí jako ta zvířata? Čeho se lidem dramaticky nedostává je soucit. Je klíčem ke štěstí jedince i celé komunity. A je klíčem i k trvalému a kvalitnímu vztahu. A čím jej můžeme podpořit. Třeba užíváním Gynexu. Probouzí soucit a empatii nejen ve zvířatech, ale samozřejmě i v lidech.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020