Proč?
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALProč?

Ego x soucitJe spousta otázek. Mohou na ně být odpovědi anebo na ně odpověď ještě nikdo nenašel. Pro kvalitní život naplněný pozitivními událostmi, neustálým osobním růstem a z toho vyplývajícím pohodovým životem je asi nejdůležitější otázka PROČ.

Je sice pěkné vědět, že na cukrovku můžeme použít Gynex, ale pokud nevíme proč, tak budem překvapeni, že třeba nefunguje tak jak by měl. Když víme, proč funguje, tak je nám jasné, že dlouhodobé podávání insulinu zabránilo účinku Gynexu na vyladění jemných řídících procesů, které umožňují tvorbě insulinu podle potřeby vyvolané obsahem cukrů v tenkém střevě. Odpověd na proč nám umožňuje ovlivnit i tento nepříznivý stav. Všechny regenerační postupy uvedené na těchto stránkách vznikly jako odpověď na PROČ. A úspěšnost mezi pacienty? Hodně vysoká. Nic není 100%, prože někdy je prostě již příliš pozdě. Ale včasné započetí regenerace, umožňuje úplné uzdravení v naprosté většině indikací.

Odpověď na otázku proč nám pomáhá i v životě. Jeden z partnerské dvojice je rozladěný, nemá náladu, je podrážděný. Těžké ho utěšovat anebo pomoci, když nevíme proč. Pak ani nemůžeme vědět jak mu pomoci. Ve sdělovacích prostředcích nás zahrnují informacemi, které nám říkají kde a co se stalo, jak se to stalo, kdo byl postižen, kolik bylo mrtvých a kolik raněných, ale málokdy je řečeno proč se to stalo. Když je to nehoda, tak odbydou tuto informaci naučenou frází nějakého mluvčího: "Příčinu vám nesdělíme, je předmětem šetření." A nikdy se již příčinu nedozvíme, protože se k této zprávě už nikdo nikdy nevrátí. Kdyby jsme měli informaci, že to bylo v úseku, kde je dopravní uzavírka, tak bychom si dali pozor. Ale protože informace je zadržována, tak dříve anebo později se tam nehoda opakuje. A při tom stačilo tak málo.

Proč jsme tady? Místo: "Jaký smysl má život?" Bez odpovědi na otázku proč skutečně život žádný smysl nemá. Pokud ale připustíme, že poskytujeme naší duši příležitost se vzdělávat, zdokonalovat se a tím uskutečňovat její vývoj, tak ihned naskočí odpověď na jaký. Doporučuji si přečíst alespoň jednu z knih od Michaela Newtona Putování duší, Vztahy duší, Učení duší atp. Učení duší Jde o amerického psychologa, který v hypnóze prošel s asi sedmi tisícovkami svých pacientů různého nábeženského vyznání, různých sociálních vrstev a profesí z jejich minulých životů přes smrt do světa duší. Přestože o tom nic nepublikoval, tak byl prožitek z tohoto světa ve všech případech nápadně podobný. Duše pohání touha být dokonalejší, ale zdokonalování v energetickém světě není příliš možné. Je to dáno tím, že energie nezná bolest, nezná teplo, nezná chlad a mnoho dalších věcí. Dovede si pamatovat, ale vývoj zde není příliš možný. Duše spolu komunikují a vědí o sobě navzájem úplně všechno, proto neznají přetvářku, intriky, lež, podlost, chamtivost, zradu. K tomu potřebují osídlit tělo. Tím nastává boj mezi Egem materiálního těla a korigujícím vlivem duševního vedení. Duše sestupuje da materiálního těla, aby plnila nějaký úkol potřebný pro její vývoj. K tomu si volí prostředí, rodiče, dokonce i případné zdravotní postižení. Třeba aby se naučila trpělivosti, tak zvolí tělo zdravotně postiženého. I tak prožije plnohodnotný život. A co naši domácí mazlíčci, zvířecí průvodci? Mají také duši. Trošku jinou. Je podobná mladým lidským duším. A nejsou tu proto, že nám něco ukazují? Jsou to naši strážní andělé, kteří nám psychosomatickým onemocněním ukazují, že v rodině není něco v pořádku a položí za nás život, aby nám ukázali, co nás může potkat za několik let. Zaslouží si naši úctu a naši lásku, stejně jako oni milují nás.

Anebo je to jinak? Jsme tu proto, abychom pro sebe urvali co největší kus za cenu nesmírného utrpení ostatních? Především zvířat poskytujícím nám svým tělem potravu, svým utrpením bezpečnost léčiv a kosmetických prostředků, která mají svoji duši, třeba jednodušší, ale co se týká schopnosti empatie mnohdy cennější. My lidé, bijeme se v prsa, jak jsme nejinteligentnější a nejdokonalejší ze všech živočišných druhů. Je to skutečně tak? Dochází k masovému vymírání živočišných druhů srovnatelné s vymřením dinosaurů před 60 miliony lety po dopadu asteroidu na Yukatánský polostrov. Jen za posledních 40 let vyhynulo jen v Evropě 3/4 nejrůznějšího hmyzu. A jak už to bývá, především toho nejužitečnějšího. Proč? Kvůi nepřetržitému ekonomickému růstu, kterého se dosahuje čím dál obtížněji a s nesmírnou spotřebou surovin. Vysoká spotřeba pak ničí životní prostředí, a to je pro veškeré volně žijící živočichy konečná. Kde je tedy ta inteligence? Je jen otázka času, kdy se vymírání druhů začne dotýkat i člověka. Nejde o stovky let, ale již o desítky.

Jak z toho tedy ven? Vlastním příkladem. I sebemenší drobnost, která zlepší situaci kolem nás, je krůčkem k tomu, aby bylo lépe. Každý ať si zamete před svým prahem. Jen tak můžete přesvědčit souseda, aby si zametl před tím svým. A co je v této věci důležité? Láska ke všemu, co nám umožňuje tento život. To je nejcennější deviza tohoto života. A láska se projevuje soucitem.mozek psa Jen tak zjistíme, co je dobré a co špatné. O jakém štěstí mluvit, když víme, že naše štěstí je vybudováno na neštěstí a utrpení jiných. Soucit je indikátorem, co je správné pro náš duchovní vývoj a také pro naše čisté svědomí. Proto to svědomí máme. A soucit je to, co je vrcholem pro dokonalost duše. A mozek je filtr, pro je nezbytné jej používat.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020