Exokrinní pankreatická insuficience (EPI)
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALExokrinní pankreatická insuficience (EPI)

Uvádí se, že nejčastější formou je dědičně podmíněná atrofie acinů žlaznatého tělesa pankreatu postihující nejčastěji mladé neměcké ovčáky. Výskyt exokrinní pankreatické nedostetčnosti i když v mnohem mírnější formě je však mnohem častější.

Příčina

Dědičně podmíněná atrofie pankreatických acinů postihující mladé německé ovčáky způsobená autoimunitním procesem, úbytek sekrečních buněk pankreatických acinů způsobený toxicky, může být způsobena i chyběním tvorby enzymů, špatná stimulace sekrece pankreatických enzymů při postižení střevní sliznice, při poruše vyprazdňování žaludku, následkem malnutrice (špatné výživy), hyperacidita ve střevě. Může se vyvinout po nekróze pankreatu. Velmi často se objevuje podle našich zkušeností v souvislosti s dybiózou střeva - nahrazení přirozených komenzálních bakterií bakteriemi hnilobnými, plísněmi a kvasinkami. Infekce pak přechází ascendentně na tkáň slinivy břišní.

Symptomy

Vlivem špatného intraluminálního štěpení živin dochází k poruše jejich vstřebávání a vlivem osmotických sil dochází k malabsorbčnímu průjmu (průjem způsobený špatně stráveným krmivem). Typické je hubnutí následkem špatného vstřebávání živin doprovázené zvýšeným pocitem hladu. Dostavuje se polyfagie (žravost). Postiženo je trávení tuků, a proto se tuky objevují ve výkalech - steatorea. Je tím narušen i příjem vytaminů rozpustných v tucích. U psa je narušen i příjem a využití vitaminu B12. Stav se komplikuje častou doprovodnou infekcí střev. Charakteristická je trojice příznaků - polyfagie, hubnutí a průjem. Polyfagie bývá doprovázena koprofagií a pachutěmi (příznak dysbiózy), někdy polydipsií (zvýšenou žíznivostí). Průjem až 8x denně a ustává při hladovění. Je přítomná halitóza (zápach z tlamy), borborygmy (kručení v bříše) a flatulence (prdění). Výkaly mají konzistenci kravěnce a bývají šedivé anebo béžové barvy.

Diagnostika

Vedle uvedené trojice příznaků - polyfagie, hubnutí, průjmu se ještě objevuje typické pasení na trávě, zhoršení při pozření tučného krmiva. USG anebo RTG zobrazením mohou být patrné změny na pankreatu. Potvrzení se provádí vyšetřením ALT, sérové amylázy, lipázy, a především TLI.

Terapie

Základem je substituce (nahrazení) chybějících pankreatických enzymů. U nás se používá drcených tablet humánních léčiv např. Pancreolan forte, ale je možné použít i četné další (Combizym, Cotazym, Digestif Rennie, Nutrizym, Pangrol, Panpur-N, Panzynorm, Pankreon apod.). Podávání nedrcených tablet je u zvířat neúčinné. Přípravky v podobě mikropelet jsou pokládány za neúčinné (Panzytrat, Kreon, Prolipase, Pancrease HL apod.). Dávkování je třeba vyzkoušet, protože je dávka individuální podle stupně postižení. Kontrolou je snížení počtu defekací. Je potřeba zajistit přísun kobalaminu - vit. B12 parenterálně - injekčně a vitaminu E perorálně. A je nutná přísná dieta. Užívání substituční léčby je doživotní.

Regenerace

Poskytuje možnost trvalého vyléšení bez potřeby doživotního každodenního podávání substituční léčby. Hlavním preparátem je Regavet/Regalen. Stimuluje novou tvorbu enzymů. Pokud je stav po nedávných akutních problémech, je nutné opatrné podávání (2x denně 3 dny, 4 dny přestávka a opakovat 5x, podle potřeby i vícekrát). Pokud je stav již stabilizovaný je možné podávat Regavet 2x denně 3 týdny a po alespoň týdenní přestávce je možné týdenní aplikaci opakovat. Pokud byl poškozen parenchym slinivky autolýzou (smaonatrávením), je potřeba podpořit regeneraci celého orgánu slinivky. To může zabezpečit Korovet/Korolen, který podáváme 2x denně 3 týdny. Je vhodné střídat po 3 týdnech Regavet s Korovetem. Mezi nimi je vhodné dodržet delší přestávku, alepoň 2 týdny, aby se účinky preparátů staly trvalejšími. Zpočátku je nutné dodržovat dietu chudou na tuk a bílkoviny, ale postupně je možné přecházet na běžnou, ale kvalitní stravu. Pomůže také snížení toxické zátěže původem od hnilobných bakterií anebo plísní střeva. Zde je možné nahradit patologickou mikroflóru podáváním Probiovetu alespoň 1x denně a nejlépe večer.

Prognóza

Nepříznivá při klasické léčbě na trvalé vyléčení tohoto stavu. Regenerace poskytuje slibnější prognózu. Záleží na stupni postižení tkáně pankreatu. Většinou je dobrá až uspokojivá na trvalé vyléčení bez potřeby doživotní substituční léčby. Při těžším postižení nejistá až nepříznivá. Při těžké destrukci tkáně pankreatu se již nemají kde tvořit trávicí enzymy a jedinou šancí je substituční léčba kombinovaná s přísnou dietou.

Upozornění

Nelze se spolehnout jen na užívání léků či regeneračních preparátů. Je nutná přísná dieta, které je postupně zmírňována podle vývoje uzdravování. Při zhoršení stavu následkem např. respirační infekce, je nutné okamžitě konat. Každé další narušené zdravotního stavu může zhoršit i stav slinivky.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020