domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMALCeník služeb

Registrovaní spolupracovníci (jsem jejich přímým anebo nepřímým sponzorem)
Přístup na všechny uživatelské stránky je naprosto volný stejně jako přímá emailová případně telefonická konzultace. Jsou to spolupracovníci, kteří se podílejí na společné a vzájemně prospěšné práci.

Pro koncového uživatele - pacienta, majitele zvířete
Použití všech komplexních automatických poraden (nemoci podle symptomů, přehled nemocí, výchova psů a koček) a také emailová konzultace jsou zpoplatněny poplatkem 600 Kč na rok resp. 400 Kč na půl roku. Ostatní neuvedené poradny jsou volně přístupné pro každého. Při velkém počtu emailových dotazů si vyhrazuji právo dobu platnosti přístupu k osobní poradně po upozornění předem zkrátit (s výjimkou mnou doporučené kontroly).

Konzultace odborné, pro veterinární lékaře anebo poradce
Zde lze předpokládat větší počet konzultací a mnohem složitějších, a proto je tento roční poplatek 1200 Kč ročně anebo 800 Kč půlročně. Při velkém počtu emailových dotazů anebo ve větším počtu dotazů náročných na zpracování (lékařské zprávy, analýzy RTG a USG snímků) si vyhrazuji právo dobu platnosti přístupu k osobní poradně po upozornění předem zkrátit (s výjimkou mnou doporučené kontroly).

Pro organizace a zahraniční uživatele
Poplatek je stanoven od 1200 Kč čtvrtletně až po 1200 Kč měsíčně. Podle individuální dohody závislé na množství konzultací.

Číslo účtu je společné pro všechny platby. Účet je veden u Raiffeisenbank a.s. číslo účtu

474226001/5500

KS a VS nejsou povinné. KS: 0308 VS: nahrazuje zpráva pro příjemce anebo lépe SS (specifický symbol), který vám bude automaticky přidělen při registraci pro tyto stránky.
Pro vystavení faktury jsou nezbytné fakturační údaje tj. jméno (nebo název firmy), adresa a v případě podnikatelského subjektu IČO a případně DIČ. Nejsem plátce DPH.

Bližší podrobnosti o platbě najdete po přihlášení na tento web na stránce pod odkazem Kompletní přístup (placený) ihned po přihlášení.

Jít na přihlašovací stránku

Daňový doklad o platbě vám bude zaslán ve formátu PDF emailem.

Moji absolventi celodenních seminářů mají na rok přístup k poradnám stejný jako registrovaní spolupracovníci. Termín nejbližšího semináře najdete na úvodní stránce v kalendáři. Cena celodenního semináře bez ohledu na typ (po uživatele i pro odborníky) včetně občerstvení a oběda je stanovena na 1000 Kč. Bez oběda na 800 Kč. Pro registrované spolupracovníky 400 Kč. Tato nižší cena pokrývá přímé náklady.

Ve vývoji je nová verze on-line poradny, kde se dozvíte o chorobě vše potřebné. Zatím jsou zkompletovány choroby dýchacího systému, kde najdete prakticky všechny choroby a i ty exotické. Poradna je přístupná pro spolupracovníky a pro ty, kteří přispěli finanční částkou. V této poradně se dozvíte často více, než při přímé konzultaci. Přímé konzultace jsou určeny pro nepřehledné stavy většinou po nějaké době neúspěšné předchozí léčby a pro obtížně řešitelné problémy, kdy není možné stanovit přesnou diagnózu.

Volně přístupná je stará verze on-line poradny, ale už bez záruky. Zejména při postižení srdce a ledvin u šelem mohou být informace zastaralé a tedy zavádějící. Stará poradna pro zvířata není již editovatelná a bude přístupná jen do té doby, než bude zkompletována veterinární poradna nová. Poradna pro člověka je také s výhradami použitelná a je zdarma. Je jen orientační a slouží pro vzdělávání spolupracovníků. Její inovace je však nutná. Inovace budou postupně probíhat.

Poradna je zaměřena jen na regenerační preparáty Energy / Energyvet a nemůže nahradit odborné vyšetření a ošetření. Nová poradna je použitelná primárně pro zvířata, ale lze ji aplikovat bez problémů u společných onemocnění i na člověka. Proto jsou uvedeny preparáty ve formátu humánní/veterinární. Veterinární produkty jsou složením i vlastnostmi shodné s humánními. Ale veterinární patří zvířatům a humánní lidem. Nedílnou součástí preparátu je popis na balení a ten je u varianty veterinární odlišný od varianty humánní.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020