Bienvenida
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMAL

Bienvenida

Stránky Vet - Animal jsou určeny všem uživatelům bioinformační terapie, kteří používají preparáty Energy. Poskytují servis k činnosti firmy Energy Universe 2 s.l. v oblasti péče o zvířata.

Páginas Vet - Animal están destinadas a todos los usuarios de la terapia de bioinformación que usan preparados de Energy. Brindan servicio a Energy Universe 2 s.l. en el campo del cuidado de los animales.

Při používání bionformačních preparátů Energy u lidí - klientů jste dostali do rukou mocnou zbraň - Supertronic (EAV). Přístroj jsem pomáhal vyvíjet a hlavně jsem přizpůsobil klasickou metodu EAV potřebám bioinformačních preparátů. Ale u zvířat je rezonanční test (měření a testování EAV) mnohem složitější a často i nespolehlivý. Proto jsou zde tyto stránky, kde bych se chtěl podělit o dlouhodobé zkušenosti při terapii zvířat a naučit vás pracovat ve schématu Pentagramu, kde výsledná doporučení vycházejí ze zkušeností měření Supertronikem. Najdete zde i poradnu pro řešení chorob zvířat bioinformačními preparáty.

Al usar preparados bionformatívos de Energy en las personas - clients've tenemos en nuestras manos un arma poderosa - Supertronic (EAV). Me ayudó a desarrollar el dispositivo y sobre todo he adaptado el método clásico EAV necesita preparados de Energy. Pero en los animales, la prueba de resonancia (medición y prueba de EAV) es mucho más compleja y a menudo poco confiable. Por lo tanto, estos sitios son donde me gusta compartir una larga experiencia en el tratamiento de los animales y le enseñará a trabajar en el esquema de Pentagrama, donde las recomendaciones resultantes se basan en la medición experiencia Supertronic. También es el asesoramiento para hacer frente a las enfermedades animales preparaciones bioinformáticas.

Některé části stránek jsou přístupné jen přes uživatelské jméno a heslo, které vám poskytnu na základě domluvy s vaším učitelem. Nelze bohaté zkušenosti poskytovat zdarma konkurenci.

Algunas partes del sitio son accesibles solo a través del nombre de usuario y la contraseña que proporciono como resultado del acuerdo de su maestro. No hay una gran experiencia para proporcionar a competencia libre.

A ještě prosba. Moje španělština není v žádném případě dokonalá. Článků je hodně a nemusí být napsány dobře španělsky. Proto uvítám, když narazíte na chyby, tak mi napište název kapitoly a text, který lépe odpovídá vašemu jazyku. Nemusíte hned všechno. Postačí 1 článek na opravu. To už tam zůstane natrvalo a postupně je pak můžeme společnými silami zdokonalit.

Y todavía suplicando. Mi español no es perfecto. Los artículos son muchos y no tienen que estar bien escritos en español. Es por eso que te doy la bienvenida cuando encuentres errores, así que dame el título del capítulo y el texto que mejor se adapte a tu idioma. No necesitas todo en este momento. Solo un artículo para reparar. Permanecerá allí para siempre, y luego podremos mejorarlo gradualmente juntos.

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020