Consultas
domůúvod Přihlásit domů Escribe Login A casa

VET-ANIMAL

Consultas

Kýchání Estornudando

Kašel Tos

Dyspnoe (špatné dýchání) Disnea (mala respiración)

Zvuky při dýchání Sonidos de respiración

Dušení Asfixia

Tento web nepoužívá cookies. Používá pouze dočasné session po dobu pobytu na stránkách anebo do odhlášení a to pouze u dobrovolně zaregistrovaných a přihlášených členů pro přístup do skrytých částí stránek a usnadnění vyplňování některých formulářů. Uchovává pouze vaše dobrovolně poskytné osobní údaje, které může každý uživatel sám kdykoli změnit anebo omezit. Automatický sběr vašich osobních údajů tyto stránky neprovádí.

Ochrana osobníchúdajů

Autor L.Chmelař
© 2017 - 2020